Revolution Revelation

Mercan Dede ve Carlito Dalceggio’nun birlikte çalıştığı “Revolution Revelation” sergisi, Borusan Müzik Evi’nde 60.000’den fazla sanatsever tarafından ziyaret edilmiştir.

Sergide, “revolution” temasını Carlito Dalceggio ve “revelation” temasını Mercan Dede temsil etmektedir. “Revolution” yani “devrim”, yeni bir bilinç seviyesine ulaşmayı simgeler. Yeni bir bilince ulaşmak, ego danışmanlığından kurtulmayı, kabuklarını kırmayı ve maskelerden arınmayı içerirken, yeni bir “Ben” ile hafifleyerek hayata devam etmek mümkün olabilir. Art House sergisinin “Revelation” yani “perdelerin kalkması” ise bunu takip eden ve tamamlayıcı içsel dönüşümü tarif eder. Bu eserler; birbirinden uzaklaşırken, dönüp dolaşıp aynı noktada daha derin bir bilinç haline geçmeyi anlatır. Bilinçle birlikte kişinin bir başka aydınlanma boyutuna adım atabileceğini kanıtlar.