Kadim Zaman Makinesi

“Kadim Zaman Makinesi”, Mercan Dede’nin mistisizm kavramından ilham alarak karışık tekniklerle üretilen 22 eserden oluşmaktadır. Sergi, 2016 yılında önce Ekavart Gallery’de sanatseverlerle buluşmuş, ardından İzmir Büyük Sanat Galerisi’nde sergilenmiştir.

Mercan Dede ve Kadim Zaman Makinesi

Mercan Dede’nin “zaman ve mekanla sınırlı olmayan tek ülke” olarak adlandırdığı “gönül ülkesine” ulaşma arayışı, bu serinin temel amacını oluşturur. Mistisizm, sanatçının müzik ve ses alanındaki çalışmalarını da etkileyen bir öğretidir.

Gönül ülkesine ulaşabilmek için çerçevelerden, kalıplardan, yollardan ve kaderlerden arınmak gerekmektedir. Bu hedefe “Ân”ın anahtarıyla ulaşmak, zamanın sınırlarının ötesindeki bir boyuta geçebilmemiz için bize rehberlik etmektedir.

“Kadim Zaman Makinesi”, her sanatseverin kendi dünyasında ve kendi zamanında; kişisel yolculuğuna rehberlik etmektedir.

Bu seride tanışacağınız her eser, siz onlarla buluştuğunuz anda, derin bilgeliğinizle bağ kuracaktır. Ve bir sonraki dönüşüm evresinde yaşama, anlatmaya ve hissettirmeye devam edecektir.