Büyülü Çarklar

Büyülü Çarklar serisine ait 3 farklı eser yer almaktadır.

Büyülü Çarklar; Mercan Dede’nin 2016 yılında sergilediği eserlerden oluşan bir seridir. Sanatçı; eserlerin yaratım sürecinde dönüşüm ve devinim kavramlarından esinlenmiştir. Yaşamın dönüşümü, insanın değişimi, semazenlerin dönmesi ve karma gibi mefhumları ele alıyor. Bu kavramların yaşamımızdaki etkisini, birbirine bağlı ve etkileşim halinde olan ’Büyülü Çarklar’a benzetiyor. Sanatçının bu çalışmaları, kendisinin deyimiyle, en gizemli ve sürprizler içeren çalışmalarından birisidir.