Miraçlar

“Miraçlar”, Mercan Dede’nin görsel sanatlar alanında tasavvufi bir değere sahip olan eserlerinin serisidir. Aynı zamanda sanatçının müzik ve ses gibi işitsel sanatlardaki çalışmalarıyla da bağlantılıdır.Bu seri, 11 farklı tablodan oluşmaktadır.

Bu sergi, Anadolu Mistisizmi ve tasavvufi kültürünün görsel sanatlar aracılığıyla ifade edilmesini amaçlamıştır.

Mercan Dede ve Miraçlar

Bu sergi, Doğu ve Batı kültürlerinin benzerliklerinin her geçen gün daha fazla fark edildiği bir bağlamın parçasıdır. Sanatçının Doğu ve Batı’yı birleştiren müziklerinin görsel bir yansıması olarak, farklı teknikler kullanılarak oluşturulmuştur.

“Miraçlar”, Anadolu kültürünü ve tasavvufu merak eden herkesin ilgisini çeker. Madalyonun farklı taraflarına odaklanarak, Doğu ve Batı gibi iki farklı kutup olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak, bu iki kutuptaki insanlar temelde aynı duyguları, hisleri ve ihtiyaçları paylaşır.

Bu seride tanışacağınız her eser, siz onlarla buluştuğunuz anda, derin bilgeliğinizle bağ kurar. Ve bir sonraki dönüşüm evresinde yaşamı bulmaya, anlatmaya ve hissettirmeye devam eder.

‘’Şimdi, bu mistik dünyayı keşfetmeye başlamak için hazırsınız.’’