REVOLUTION REVELATION

Revolution ve Revelation sergisine ait dört farklı eser yer almaktadır

Revolution Revelation; özel tasarımlar halinde üretilen aynı isimdeki eserler ise sonradan tasarlanmıştır. Tablolar ve Fine Art Baskı formatında ulaşılabilen bu koleksiyondaki eserler aynı zamanda farklı aksesuarlara baskı da yapılabilmektedir. Sergideki orijinal eserler herhangi bir motif olarak herhangi bir başka ürünlerin üzerine basılamaz.