Tablolar

Hüsnü Zan

Mercan Dede’nin, Montreal’deki stüdyosunda pandemi sürecinde çalıştığı 19 parçadan oluşan seri, street art esintileri ve pop kültür atıfları içeriyor. İstanbul Mona Galeri’de Aralık 2020'de gösterime çıkan eserler sanatçının en güncel çalışmaları.

Sergideki Tüm Eserler
 • Hüsnü Zan #7
 • Hüsnü Zan #8
 • Hüsnü Zan #11
 • Hüsnü Zan #16

Hakikat Askıda

 • Hakikat Askıda #2
 • Hakikat Askıda #5
 • Hakikat Askıda #6
 • Hakikat Askıda #7

Çağdaş sanatın son 10 senesine yön veren kavramlardan olan ‘Post Truth’ teması üzerine Mercan Dede'nin İstanbul Art Show’un konsept odası için hazırladığı eserlerden oluşan bu seri, 2019 senesinin son ayında İstanbullu sanatseverlerle buluştu.

Sergideki Tüm Eserler

Büyülü Çarklar

Mercan Dede, 2016 yılında gerçekleşen sergideki eserlerin yaratım sürecinde dönüşüm ve devinim kavramlarından esinlendi. Yaşamın dönüşümü, insanın değişimi, semazenlerin dönmesi, karma gibi mefhumları, birbirine bağlı ve etkileşim halinde olan ‘büyülü çarklara’ benzeten sanatçının bu çalışmaları, kendisinin deyimiyle en gizemli ve sürprizlerle dolu çalışmalarından birisi.


Karışık teknik ile üretilen 22 eserin yer aldığı sergi Ekim - Kasım 2016 tarihleri arasında Ekavart Gallery’de daha sonra ise İzmir Ekol Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluşmuştu.

Sergideki Tüm Eserler
 • Büyülü Çarklar #1
 • Büyülü Çarklar #20
 • Büyülü Çarklar #22
 • Büyülü Çarklar #29

Kadim Zaman Makinesi

 • Kadim Zaman Makinesi #1
 • Kadim Zaman Makinesi #4
 • Kadim Zaman Makinesi #13
 • Kadim Zaman Makinesi #22

Mercan Dede’nin, müzik çalışmalarına da büyük etki eden mistisizm kavramından yola çıkarak çalışmalarına başladığı seri, sanatçının “zaman ve mekanla sınırlı olmayan tek ülke” olarak adlandırdığı “gönül ülkesi”ne ulaşmak için çerçevelerden, kalıplardan, yollardan ve kaderlerden arınıp, “an”ın anahtarı ile zamanın olmadığı bir boyuta gidebilmemiz için hepimize rehber oluyor. Sanatçının Ekavart Gallery’de ki ikinci sergisi de olan seri daha sonra İzmir’deki Büyük Efes Sanat Galerisi'ne taşınmıştı.

Sergideki Tüm Eserler

Revolution Revelation

Mercan Dede ve Carlito Dalceggio’nun ortak çalışmalarının yer aldığı sergiyi Borusan Müzik Evi’nde 70.000’den fazla misafir ziyaret etti.

Sergide “revolution” temasını Carlito Dalceggio, “revelation” temasını ise Mercan Dede temsil ediyor. “Revolution” yani “devrim” yeni bir bilinç düzeyine ulaşmak için egodan kurtulmaya, kabuklardan ve maskelerden sıyrılmaya bir davet niteliği taşıyor. “Revelation” yani “perdelerin kalkması” ise bunu izleyen ve tamamlayıcısı olan içsel dönüşümü tarif ediyor. Yaşamı ve üretimlerini iç içe var olan bir döngü olarak gören iki sanatçı, birbirlerinden uzaklaşırken dönüp dolaşıp aynı noktadan daha fazla bilinçlenmiş, daha aydınlanmış olarak geçilebileceğini kanıtlıyor.

Sergideki Tüm Eserler
 • book of wings
 • book of pomegranate
 • book of red
 • Hüsnü Zan #16

Aşıklar Kabilesi

 • Aşıklar Kabilesi #1
 • Aşıklar Kabilesi #12
 • Aşıklar Kabilesi #22
 • Aşıklar Kabilesi #42

Sanatçının ilk kişisel sergisi olma özelliğini taşıyan ‘Aşıklar Kabilesi’ belli bir coğrafya, kültür, milliyet ayrımı olmaksızın dünyanın her tarafında insanlığın gelişimi, mutluluğu için hayatlarını sevgi ve barışa adamış insanların hikayesini anlatan bir mixed media projesidir. Sanatçının hayata bakış ve yaşama tarzının doğal bir yansıması olarak ; doğunun özellikle humanist, sevgi ve enerji dolu perspektifinin renkle, ışıklar, görüntüler dünyasında açtığı yepyeni ve çağdaş bir görsel dili ifade etmektedir.

2011 yılında gösterime çıkan sergi Önce Ekavart Gallery’de ardından Ankara Cer Modern’de sanatseverlerle buluşmuştu.

Sergideki Tüm Eserler

Miraçlar

Mercan Dede’nin 2005 -2007 yılları arasında gerçekleştirdiği Miraç serisi, Anadolu mistisizmi ve tasavvuf kültürünün görsel ögeleriyle şekillenmiş, sanatçının doğuyla batıyı buluşturan müziklerinin görsel dünyaya yansıması olarak, farklı tekniklerin uygulanması ile ortaya çıkmıştır.

Sergideki Tüm Eserler
 • Miraçlar #4
 • Miraçlar #5
 • Miraçlar #6
 • Miraçlar #11

Tılsımlar

 • Tılsımlar #3
 • Tılsımlar #4
 • Tılsımlar #6
 • Tılsımlar #8

Mercan Dede’nin görsel sanatlar kariyerindeki önemli bir ilk adim olan Tılsımlar, sanatçının 1992-1996 yılları arasında , Montreal’in Concordia Üniversitesinde görsel sanatlar üzerine MFA (master of fine art) ve graduate eğitimini yaparken tamamladığı baskı, resim ve karışık teknikle gerçekleştirdiği eserleri içermektedir.
Temasını Anadolunun kadim kültürlerinden alan eserler, sanatçının en gizemli serisi olarak tanınmaktadır.

Sergideki Tüm Eserler