Özel Tasarımlar

Revolution Revelation

Mercan Dede ve Carlito Dalceggio’nun ortak çalışmalarının yer aldığı sergiyi Borusan Müzik Evi’nde 70.000’den fazla misafir ziyaret etti.


Sergide “revolution” temasını Carlito Dalceggio, “revelation” temasını ise Mercan Dede temsil ediyor. “Revolution” yani “devrim” yeni bir bilinç düzeyine ulaşmak için egodan kurtulmaya, kabuklardan ve maskelerden sıyrılmaya bir davet niteliği taşıyor. “Revelation” yani “perdelerin kalkması” ise bunu izleyen ve tamamlayıcısı olan içsel dönüşümü tarif ediyor. Yaşamı ve üretimlerini iç içe var olan bir döngü olarak gören iki sanatçı, birbirlerinden uzaklaşırken dönüp dolaşıp aynı noktadan daha fazla bilinçlenmiş, daha aydınlanmış olarak geçilebileceğini kanıtlıyor. 

Sergideki Tüm Eserler
  • Özel Tasarım #1
  • Özel Tasarım #3
  • Özel Tasarım #2
  • Özel Tasarım #4

Büyülü Çarklar

  • Özel Tasarım #5
  • Özel Tasarım #6
  • Özel Tasarım #7

Mercan Dede, 2016 yılında gerçekleşen sergideki eserlerin yaratım sürecinde dönüşüm ve devinim kavramlarından esinlendi. Yaşamın dönüşümü, insanın değişimi, semazenlerin dönmesi, karma gibi mefhumları, birbirine bağlı ve etkileşim halinde olan ‘büyülü çarklara’ benzeten sanatçının bu çalışmaları, kendisinin deyimiyle en gizemli ve sürprizlerle dolu çalışmalarından birisi.

Karışık teknik ile üretilen 22 eserin yer aldığı sergi Ekim - Kasım 2016 tarihleri arasında Ekavart Gallery’de daha sonra ise İzmir Ekol Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluşmuştu.

Sergideki Tüm Eserler